Consultanta

Una dintre etapele realizării unei construcții “la cheie” este cea premergătoare începerii construcției propriu-zise. Această perioadă constituie pregătirea documentației necesare obținerii tuturor avizelor ce permit începerea construcției.
În acest sens, printr-o colaborare eficientă cu instituțiile statului, putem obține pentru client următoarele documentații, certificate, avize și autorizații:
Certificatul de urbanism
Prin certificatele de urbanism se solicită următoarele:
Avizele și acordurile pentru: instalații de apă-canal, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, avizul sanitar, de mediu, etc
Avizul ISU, de protecție civilă și orice alte avize necesare în faza PAC (Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire) și POE (Proiectul de organizare a execuției lucrărilor)
Avizul de scoatere din circuitul agricol, pentru schimbarea categoriei de folosință a imobilului
Autorizația de desființare
Autorizația de construire
Documentații pentru notarea construcției în cartea funciară
Orice alte documentații necesare reglementării situației juridice a imobilului după construire.
Cu o activitate indelungata în domeniul construcțiilor și cu o experiență bogată ca Antreprenor General, firma noastra răspunde cerințelor beneficiarilor cu promptitudine și profesionalism. Pe lângă proiectare și execuție, firma noastra oferă servicii de Consultanță și Management. Cu o vastă experiență și înaltă calificare, echipa de Management a firmei poate oferi beneficiarului următoarele tipuri de servicii:
Consultanță pentru conducerea și urmărirea investițiilor în timpul funcționării
Consultanță tehnică și economică privind conducerea proiectelor de investiție și urmărirea în timp a lucrării
Consultanță pentru proiecte de investiții
Consultanță privind lucrările de intervenție asupra construcțiilor.